04 Σεπτεμβρίου 2012

Την υπαγωγή του Πυροσβεστικού Σώματος στη ΓΓ Πολιτικής Προστασίας αποφάσισε το ΣτΕ !

Την υπαγωγή του Πυροσβεστικού Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, έκριναν νόμιμο οι Σύμβουλοι της Επικρατείας κατά τη νομοπαρασκευαστική επεξεργασία τού σχετικού Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο υπογράφεται από τους υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Δημόσιας Τάξης και από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών.
Το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα πρέπει να το υπογράψει και ο πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς.
Ειδικότερα, με το επίμαχο διάταγμα το Πυροσβεστικό Σώμα μετατάσσεται (με το σύνολο των αρμοδιοτήτων του) από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ενώ παράλληλα επέρχεται ανακατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των δύο αυτών Γενικών Γραμματειών.
Η ηγεσία του υπουργείου Δημόσιας Τάξης προχώρησε στην ενέργεια αυτή, προκειμένου να εξυπηρετηθεί αποτελεσματικότερα η αποστολή τόσο του Πυροσβεστικού Σώματος, όσο και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Και αυτό γιατί η αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος συνδέεται άρρηκτα με το σκοπό της πολιτικής προστασίας της χώρας, δηλαδή «την προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών από φυσικές (ταχείας ή βραδείας εξέλιξης), τεχνολογικές (συμπεριλαμβανομένων βιολογικών, χημικών και πυρηνικών συμβάντων) και λοιπές καταστροφές, που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, κατά τη διάρκεια ειρηνικής περιόδου, καθώς και τη μέριμνα για τα υλικά και πολιτιστικά αγαθά και τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τις υποδομές της χώρας, με στόχο την ελαχιστοποίηση των συνεπειών των καταστροφών».

Επίσης, σύμφωνα πάντα με το υπουργείο Δημόσιας Τάξης, με την ένταξη τού Πυροσβεστικού Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας επιδιώκεται η ακόμη πιο συντονισμένη και οργανωμένη συνεργασία των δύο φορέων, προς όφελος τού πολίτη.
Οι δικαστές τού ΣτΕ με την υπ' αριθμ. 131/2012 γνωμοδότησή τους έκριναν νόμιμο το σχέδιο διατάγματος, υπό την προϋπόθεση ότι, σύμφωνα με το Ν. 1558/1985, πρέπει να το υπογράψει και ο πρωθυπουργός.

ΠΗΓΗ: ΑΜΠΕ

Σ.Δ: Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα !!!!!
Πολλές γνωμοδοτήσεις τελευταία για να δούμε που θα βγάλουν !!!

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777