24 Οκτωβρίου 2012

Εξώδικη Πρόσκληση Διαμαρτυρία "ΒΟΜΒΑ" προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης !!!

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης..
Σ.Δ: ".....η δε Διοίκηση οφείλει να μην προσλάβει τους υποψήφιους για τους οποίους διαπιστώνει, μετά την αναζήτηση των Πιστοποιητικών Στρατολογικών Κατάστασης Τύπου Α’, ότι δεν εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ήτοι δεν απολύθηκαν από τις τάξεις του στρατεύματος ως ικανοί Ι1." 

Το κομμάτι αυτό είναι "ΒΟΜΒΑ" αφού προέρχεται από την Γνωμοδότηση 260/2012 της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους !!! 

Οι Νομικοί του Κράτους διάβασαν την Νομολογία και αποφάνθηκαν.... 
Θα κάνει αυτός που πρέπει το καθήκον του ή θα συμπράξει στην παρανομία της προηγούμενης ηγεσίας του Προ. Πο ;;

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777