20 Νοεμβρίου 2012

Συνεδρίαση του Πρωτοβάθμιου Ανώτατου Συμβουλίου Κρίσεων του Π.Σ.

Υπό την Προεδρία του Αρχηγού Π.Σ. Αντιστράτηγου ΠΣ Σωτήριου Γεωργακόπουλου συνεδρίασε στις 19 Νοεμβρίου, το Πρωτοβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο του Πυροσβεστικού Σώματος, και έκρινε προακτέους σε: 

1. Αντιστράτηγο, τον Υποστράτηγο του ΠΣ Δημήτριο Ζάχο, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Επιθεωρητή Βορείου Ελλάδος του Π.Σ. 

2. και Υποστρατήγους τους Αρχιπυράρχους, για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων, τους: 

· Περικλή Κούτρη 
· Χρήστο Δημητρακόπουλο 
· και Ιωάννη Καραλιά. 


Σ.Δ: Να σημειώσω επίσης ότι την θέση του Αρχηγού ως Γενικού Επιθεωρητή Νοτίου Ελλάδος του Π.Σ έχει καλύψει ο Αντιστράτηγος Καβέτσος Δημοσθένης. 

ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΙ και ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟΙ !!!

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777