05 Νοεμβρίου 2012

Επιβεβαιώνετε και η δεύτερη... "τροποποίηση"...

Σ.Δ: Ορίστε και η δεύτερη "τροποποίηση" που σας έλεγα.....

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777