02 Δεκεμβρίου 2012

Μόνο ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης δεν βλέπει την απόφαση βόμβα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους !

Σ.Δ: Ή κάνει πως δεν το βλέπει ή δεν τον αφήνουν να δει ή κάτι κρύβετε από πίσω ή κάποιους "προστατεύει" (πάντως όχι την ΝΟΜΙΜΌΤΗΤΑ)!!!! 
Ξεχνά όμως πώς όλη αυτή η κατάσταση έχει αρνητικό αντίκτυπο στο Πυροσβεστικό Σώμα !!! 
Δεν σέβεται ούτε αυτό ; (!!!)

Η φωτογραφία είναι "συλλεκτικό κομμάτι" !

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777