10 Ιανουαρίου 2013

Την Μονιμοποίηση των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης ζητά η Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ

ΠΗΓΗ: Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ


Σ.Δ: "Προτείνουμε σε ότι αφορά τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, που θα προβλέπει τη μονιμοποίησή τους στο Πυροσβεστικό Σώμα αλλά και την εξομοίωσή τους στον ίδιο ασφαλιστικό φορέα, όσων εξ αυτών πληρούν τις προϋποθέσεις μονιμοποίησής τους."
Με την παράγραφο αυτή η Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ φέρνει ουσιαστικά πιο κοντά στο οι συνάδελφοι που πληρούν τα κριτήρια έρχονται ένα βήμα πιο κοντά στην μονιμοποίηση τους στο Σώμα. 
Βέβαια θα ήθελα να υπάρχει μια διευκρίνηση στο τι σημαίνει "όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις μονιμοποίησης του" γιατί διαβάζετε με δυο τρόπους. 
Ο πρώτος τρόπος  να εννοεί ότι προβλέπει ο Ν. 3938/2011 άρθρο 15 παρ. 8 δηλαδή μονιμοποίηση όσων την ημερομηνία κατάταξής τους στο Π.Σ ήταν 40 ετών και έχουν γραμματικές γνώσεις Λύκειου και ο δεύτερος τρόπος να εννοούν ότι και η πρόταση της Ε.Α.Π.Σ, δηλαδή 35 ετών με Λύκειο.
Βέβαια η πρώτη περίπτωση πιστεύω ότι ισχύει και είναι και  η ιδανικότερη για τους συναδέλφους μιας και ο νόμος υπάρχει και επίσης πιστεύω ότι ο συνδικαλιστικός φορέας των Π.Π.Υ (Ε.Π.Π.Υ.ΕΛΛΑΔΟΣ)  μετά  το τελευταίο του έγγραφο στις 9 Ιανουαρίου φαίνεται ότι έχει ήδη κάνει τις επαφές του.
Στο σύνολο τους οι προτάσεις της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ για την αναδιοργάνωση τους Σώματος θεωρώ είναι στην σωστή κατεύθυνση και μέσα από ουσιαστικό διάλογο με τους άλλους συνδικαλιστικούς φορείς του Σώματος και φυσικά με το Αρχηγείο να γίνουν ακόμα καλύτερες.
Θέληση φαίνεται να υπάρχει από όλες τις πλευρές μένει να δούμε να υλοποιείτε. 

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777