25 Απριλίου 2013

Προβληματική η μέχρι σήμερα εφαρμογή των οδηγιών Seveso στην Ελλάδα. Μέρος 3ο.


Βιομηχανικές εγκαταστάσεις και σεισμοί

Σε αστοχίες κατασκευών που εντάσσονται στην κατηγορία των ενεργειακών υποδομών, και συγκεκριμένα κατασκευών βιομηχανικών εγκαταστάσεων και αγωγών μεταφοράς υδρογονανθράκων (φυσικού αερίου και πετρελαίου), αναφέρθηκε στην εισήγησή του ο αν.καθηγητής Μηχανικής Κατασκευών του πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Σπύρος Καραμάνος. Οι κατασκευές βιομηχανικών εγκαταστάσεων αφορούν την υποδομή αποθήκευσης και μεταφοράς/διανομής ρευστών και συγκεκριμένα ατμοσφαιρικές δεξαμενές, δοχεία πίεσης και σωληνώσεις. "Η σεισμική συμπεριφορά και ο αντισεισμικός σχεδιασμός τους παρουσιάζει ιδιαιτερότητες και διαφέρει σημαντικά από τις συνήθεις κατασκευές Πολιτικού Μηχανικού. Οι ιδιαιτερότητες πηγάζουν από το ιδιαίτερο σχήμα και την γεωμετρία τους, την επιρροή των ρευστών που περιέχουν καθώς και από την ευαισθησία τους σε γεωμετρικές ατέλειες. Επιπλέον, σημαντικός παράγοντας είναι η υποβάθμιση των μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών τους, λόγω κυκλικών φορτίσεων κατά τη λειτουργία, παράγοντες που οδηγούν σε σημαντικές μειώσεις της φέρουσας ικανότητάς τους. Ο αντισεισμικός σχεδιασμός κατασκευών βιομηχανικών εγκαταστάσεων απαιτεί διεπιστημονικότητα και συγκεκριμένα την συνδυασμένη εφαρμογή των επιστημών Πολιτικού και Μηχανολόγου Μηχανικού", ανέφερε ο κ. Καραμάνος.
Επίσης, παρουσίασε εν συντομία, τη μηχανική συμπεριφορά χερσαίων (υπόγειων) αγωγών υδρογονανθράκων από χάλυβα σε έντονες σεισμικές φορτίσεις, και ειδικότερα σε μόνιμες παραμορφώσεις από το έδαφος.

Αυτοπροστασία
Στην αντιμετώπιση και τα μέτρα αυτοπροστασίας έναντι τεχνολογικών ατυχημάτων αναφέρθηκε ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Μακεδονίας - Θράκης Κώστας Κοκολάκης.
Ξεκαθάρισε ότι τόσο τα Τεχνολογικά όσο και τα Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης:
- δεν έχουν εποχικό χαρακτήρα (όπως π.χ. οι δασικές πυρκαγιές) και δεν μπορούν να προβλεφθούν.
- μπορεί να έχουν πολύ εκτεταμένες και σοβαρές επιπτώσεις στον πληθυσμό και στο περιβάλλον.
- εκτός του άμεσου αριθμού θυμάτων (νεκρών & τραυματιών) μπορεί να έχουν και μακροπρόθεσμες συνέπειες στην υγεία των ατόμων της περιοχής.
- κάθε ατύχημα έχει μεγάλη πιθανότητα να επεκταθεί προκαλώντας αλυσιδωτό ατύχημα είτε στην ίδια μονάδα, είτε σε γειτονικές.
- έχουν μεγάλο εύρος διάρκειας ανάλογα με τη μορφή εκδήλωσης του περιστατικού από λίγες ώρες σε αρκετές ημέρες.
- ατυχήματα συμβαίνουν κοντά ή σε οδικές αρτηρίες.

Όπως είπε ο κ. Κοκολάκης η υγεία των εργαζομένων στην εγκατάσταση ή/και του κοινού που βρίσκεται κοντά στο χώρο του ατυχήματος κινδυνεύει από εγκαύματα λόγω έκθεσης σε θερμική ακτινοβολία, από τραυματισμούς που οφείλονται στο ωστικό κύμα, από τραυματισμούς που οφείλονται και στα πρωτογενή και δευτερογενή θραύσματα λόγω εκρήξεων και από δηλητηρίαση ή χημικά εγκαύματα λόγω έκθεσης σε τοξικές ουσίες, κατάποση τροφής.
Ανάλογα με τα επίπεδα των τριών κατηγοριών επιπτώσεων θερμική δόση (θερμική ακτινοβολία), υπερπίεση (ωστικό κύμα), συγκέντρωση (τοξική ουσία) ορίζονται συνήθως τρεις ζώνες προστασίας (επιπτώσεων). 
"Ζώνη Προστασίας Δυνάμεων Καταστολής: σοβαροί τραυματισμοί και θάνατοι σε σημαντικό ποσοστό. 
Ζώνη Προστασίας Πληθυσμού - Σοβαρές Επιπτώσεις: για τα περισσότερα άτομα της ζώνης αυτής αναμένονται μη-ανατάξιμες βλάβες στην υγεία τους και πιθανοί θάνατοι σε μικρό ποσοστό του πληθυσμού. Συστηματικές ενέργειες διάσωσης από τα σωστικά συνεργεία. 
Ζώνη Προστασίας Πληθυσμού - Μέτριες Επιπτώσεις: δεν αναμένονται θάνατοι ενώ σε μικρό αριθμό ατόμων της ζώνης αυτής αναμένονται βλάβες στην υγεία τους. Η διάσωση γίνεται κύρια με ίδια μέσα από τον πληθυσμό και σε λίγες περιπτώσεις από τα σωστικά συνεργεία", υπογράμμισε και αμέσως μετά παρουσίασε ορισμένα μεγάλα ΤΑΜΕ και ΒΑΜΕ.

Σ.Δ: Θα ακολουθήσει σε λίγες ημέρες και το τελευταίο κομμάτι για την οδηγία SEVESO και θεωρώ ότι είναι επίκαιρη όλη αυτή η αναφορά διότι πριν λίγες μέρες είδαμε όλοι ένα Β.Α.Μ.Ε στο Τέξας το οποίο στοίχισε τις ζωές πολιτών αλλά και πυροσβεστών. Η δε επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι και θα είναι μεγάλες και θα φανούν περισσότερο τα επόμενα χρόνια.

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777