08 Μαΐου 2013

Διαχείριση Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης λόγω Σεισμού. (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

Με αφορμή την πρόσφατη, εδώ στην Θεσσαλονίκη, Άσκηση Σεισμού, σας παραθέτω ενδιαφέρουσες πληροφορίες και συμβουλές για μια τέτοια περίπτωση.
Οι συνάδελφοι επίσης θεωρώ θα το βρουν αρκετά ενδιαφέρον.
Να ευχαριστήσω τον κ. Χ. Γ. Ζαφειρίου π. Εθ. Πυροσβέστη – PHTLS που μοιράζετε μαζί μας τις γνώσεις του σε θέματα Πολιτικής Προστασίας.

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777