21 Νοεμβρίου 2013

Ερώτηση από βουλευτή της Ν.Δ για την τήρηση της νομιμότητας στον διαγωνισμό των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
20-11-2013
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη
Θέμα: Διαγωνισμός πρόσληψης πυροσβεστών 5ετούς υποχρέωσης.

Με τη απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος με α.π. 34671οικ.Φ.300.2/27-7-2011 προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την πρόσληψη 4000 Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης. Η πρόσληψη αφορούσε 3.400 συμβασιούχους πυροσβέστες και 600 πολίτες. Ήταν η δέσμευση της πολιτείας προκειμένου να αποκαταστήσει τους ανθρώπους που μάχονταν κατά τους μήνες του καλοκαιριού, χρόνια τώρα, με κίνδυνο και της ίδιας τους της ζωής.
Στον εν λόγω διαγωνισμό ΔΕΝ είχαν δικαίωμα συμμετοχής όσοι ήταν άνω των 56 ετών, όσοι δεν είχαν προϋπηρεσία από 45 έως 56 ετών, όσοι δεν είχαν απολυτήριο στρατού Ι1, όσοι προσελήφθησαν το 2009, όσοι δεν είχαν απολυτήριο τίτλο γυμνασίου είτε δημοτικού προ 1980 και όσοι δεν είχαν λευκό ποινικό μητρώο.
Ως προς το κριτήριο του απολυτηρίου στρατού, οι άντρες υποψήφιοι συμπλήρωναν υπεύθυνη δήλωση που ανέφερε ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ως Ικανοί κατηγορίας Ι1. 
Σύμφωνα με στοιχεία τα οποία ετέθησαν υπ’ όψιν του πολιτικού μου γραφείου, παρά τους ισχυρισμούς των αρμοδίων ότι προέβησαν σε ελέγχους για καταθέσεις ψευδών δικαιολογητικών, μέχρι και σήμερα εργάζονται στο Πυροσβεστικό Σώμα άτομα που πέτυχαν στον διαγωνισμό και τα οποία άλλαξαν μεταγενέστερα το βαθμό ικανότητάς τους ("Ι"), παραγκωνίζοντας με αυτό τον τρόπο τους Επιλαχόντες αυτού του διαγωνισμού.
Μετά τις συνεχείς διαμαρτυρίες προς τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος και στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, οι Επιλαχόντες του Διαγωνισμού κατέφυγαν στη Δικαιοσύνη. Ωστόσο, οι συνεχείς αναβολές δεν έχουν επιτρέψει την εκδίκαση της υπόθεσης.
Σε αυτό το πλαίσιο η πολιτική ηγεσία έκρινε σκόπιμο να προωθήσει το θέμα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για να αποφανθεί αν τελικά θα συνεχιστεί η παραμονή στην Υπηρεσία όλων όσων άλλαξαν μεταγενέστερα το "Ι" του Στρατού.
Σε ερώτηση που κατατέθηκε στη Β' Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους προκειμένου να αποφανθεί για το συγκεκριμένο ζήτημα, το πόρισμα είχε ως εξής: "Η Β' Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία με την υπ' αριθμ. 260/2012 ότι: Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 15 του νόμου 3938/2011 του άρθρου 1 του π.δ. 19/2006 και του άρθρου 3 της υπ' αριθμ. 12077/Φ.109.1/14-07-2011 Απόφασης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, οι υποψήφιοι στο διαγωνισμό πρόσληψης Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης για να προσληφθούν, θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως ικανοί κατηγορίας Ι1 και συνεπώς η μεταγενέστερη μεταβολή της σωματικής τους ικανότητας από Ι2,Ι3,Ι4 σε Ι1, ΔΕΝ μπορεί να ληφθεί υπόψη."
Ωστόσο, και παρά την ως άνω γνωμοδότηση, δεν έχει γίνει καμία ενέργεια για την αποκατάσταση της νομιμότητας. Επί πλέον, έρχεται να προστεθεί και το ζήτημα της απορρόφησης των Επιλαχόντων όπως προβλέπεται βάση του ν. 3938/2011, σύμφωνα με τον οποίο οι πίνακες ισχύουν για 3 έτη. Ήδη έχουν παρέλθει 2 χρόνια από την προκήρυξη του διαγωνισμού. Σε αυτό δε το διάστημα προωθήθηκε η απορρόφηση των 225 μονίμων Πυροσβεστών από το διαγωνισμό των 725 που έγινε μεταγενέστερα των 4.000.
Σημειώνεται ότι η πρόσληψη των Επιλαχόντων του Διαγωνισμού των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, δεν συνεπάγεται κόστος, καθώς πρώτον, η εκπαίδευσή τους πραγματοποιείται στις Υπηρεσίες και δεύτερον, πρόκειται για προσωπικό με γνώση πάνω σε συμβάντα λόγω της προϋπηρεσίας τους κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, γεγονός που μπορεί τους οδηγήσει σε άμεση ανάληψη υπηρεσιών.

Κατόπιν τούτων Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

1. Για ποιο λόγο δεν έχει αποκατασταθεί η νομιμότητα αναφορικά με όσους πέτυχαν στο Διαγωνισμό αλλάζοντας μεταγενέστερα το κριτήριο της σωματικής τους ικανότητας από Ι2,Ι3,Ι4 σε Ι1;
2. Για ποιο λόγο δεν έχει ληφθεί υπ’ όψιν η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους;
3. Θα προχωρήσετε στην απορρόφηση των Επιλαχόντων του Διαγωνισμού, είτε στη θέση όσων δεν πληρούσαν το κριτήριο της σωματικής ικανότητας και οι οποίοι το άλλαξαν μεταγενέστερα προκειμένου να πληρούν τους όρους του Διαγωνισμού, είτε προκειμένου να καλυφθεί το 50% του αριθμού των κενών οργανικών θέσεων που έχουν δημιουργηθεί και μάλιστα με το μισό κόστος στις αποδοχές του προσωπικού, όπως αυτό ισχύει;

Ο ερωτών Βουλευτής
Γιώργος Κοντογιάννης
Βουλευτής Ηλείας

Σ.Δ: Ευχαριστούμε τον κ. Κοντογιάννη για την άμεση ανταπόκριση του και την θέση του υπέρ της τήρησης της νομιμότητας !!!

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777