26 Νοεμβρίου 2013

ΚΑΛΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ: Λήξη Εργασίας Συμβασιούχων Πυροσβεστών - Τι έγγραφα χρειάζονται στο ΟΑΕΔ.


Συνάδελφοι, 
όπως όλοι γνωρίζετε και σας έχουν ενημερώσει από τις Υπηρεσίας σας την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου γίνονται οι τελευταίες υπηρεσίες από τους Συμβασιούχους Πυροσβέστες εενώ η λύση της εργασιακής σχέσης με αυτή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου όπου και οι κατά τόπους υπηρεσίες θα αποστείλουν τα σχετικά έγγραφα στο Αρχηγείο.

Όσον αφορά το Επίδομα ανεργίας να υπενθυμίσω ότι βάση του νέου Νόμου που ψηφίστηκε τον Οκτώβριο του 2013 μετά από πιέσεις των σωματείων των ξενοδοχοϋπαλλήλων, όπως ανέφερε και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, το επίδομα: "αφορά το σύνολο των εποχιακά εργαζομένων, οι οποίοι, εφόσον έχουν από εκατό έως εκατόν σαράντα εννιά ένσημα την ίδια χρονιά, θα δικαιούνται επίδομα ανεργίας τριών μηνών τουλάχιστον, που σημαίνει συνολικά με το δώρο τρεισήμισι και πλέον μήνες."


Τι δικαιολογητικά όμως χρειάζεται να προσκομίσουμε στον ΟΑΕΔ;

Για την βεβαίωση δικαιώματος επιδότησης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ο άνεργος προσκομίζει στο ΚΠΑ ή την Υπηρεσία του Οργανισμού:

1. Έγγραφο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας ή βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου χρόνου. 
2. Το έντυπο «Βεβαίωση Εργοδότη» το οποίο συμπληρώνει ο εργοδότης σύμφωνα με τις εγγραφές της ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που υποβάλλεται στο ΙΚΑ) του τελευταίου τριμήνου πριν από την καταγγελία της σύμβασης εργασίας. Το έντυπο αυτό θα φέρει πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή του εργοδότη, χωρίς κάποια επιπλέον σφραγίδα επικύρωσης από το αρμόδιο κατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 
3. Οικογενειακό βιβλιάριο Ασθενείας, εφόσον υπάρχουν συντηρούμενα μέλη. 
4. Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας ή εφόσον δεν υπάρχει, επικυρωμένο αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης εισοδήματος. 
5. Αστυνομική Ταυτότητα του ασφαλισμένου. 
6. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ). 
7. Λογαριασμό Εθνικής Τραπέζης (ΙΒΑΝ) στον οποίο είναι πρώτος δικαιούχος.
ΚΑΛΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ 
ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΟΛΟΥΣ ΚΑΛΑ !!!


Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777