30 Δεκεμβρίου 2013

To Φ.Ε.Κ Κατάταξης και Oρκομωσίας 225 Πυροσβεστών Γεν. Καθηκόντων. (Ονόματα)

Σ.Δ 8:52 μ.μ: 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ που ενδιαφέρουν:

Από τους 225 ΜΟΝΟ οι 29 είναι από την κατηγορία των "εποχικών" που πήραν μέρος στον διαγωνισμό των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.

Συγκεκριμένα από του 29,
1) οι 21 είναι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης εκ των οποίων ένας (1) στην Κατηγορία Α − Δασοπονίας Α.Τ.Ε.Ι. ένας (1) στην Κατηγορία Α − Οικονομικών Επιστημών Α.Τ.Ε.Ι., οι 4 είναι στην Κατηγορία Β (Μάχιμοι) και 15 στην Κατηγορία Γ (Οδηγοί).
2) οι 8 είναι Επιλαχόντες Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης όλη στην Κατηγορία Γ (Οδηγοί)οι περισσότεροι εξ αυτών με 39 μόρια στον πίνακα επιτυχόντων Π.Π.Υ.

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777