25 Ιανουαρίου 2014

Ποια μικρή "'Έκπληξη" κρύβει το Π.Δ.3/2014 για τις Άδειες των Πυροσβεστών ;

Μια μικρή «έκπληξη» κρύβει το Π.Δ 3/2014 που καθορίζονται οι άδειες του Πυροσβεστικού προσωπικού που θεωρώ ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 99 παράγραφος 8 του νέου Π.Δ. γράφει το εξής : «8. Η χορήγηση της κανονικής άδειας είναι υποχρεωτική μέσα στη διάρκεια του ημερολογιακού έτους κατά το χρόνο προγραμματισμού της, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 107 του παρόντος, εκτός αν έκτακτες και σοβαρές υπηρεσιακές ανάγκες επιβάλλουν τη λήψη της σε άλλα χρονικά διαστήματα. Αν για οποιοδήποτε λόγο η παραπάνω άδεια δεν χορηγηθεί μέσα στο ημερολογιακό έτος, χορηγείται το επόμενο ημερολογιακό έτος και μέχρι τέλος Μαΐου, χρονολογία μέχρι την οποία η άδεια πρέπει να έχει διανυθεί, χωρίς δυνατότητα μεταφοράς της πέραν του μηνός αυτού
Το σημείο «κλειδί» στην παράγραφο αυτή βρίσκετε στην τελευταία φράση που λέει εν ολίγοις ότι δεν υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς της άδειας για κανένα λόγο, πέραν του μηνός Μαΐου του επόμενου έτους.
Όπως καταλαβαίνετε όποιος δεν το έχει δει αυτό κινδυνεύει να χάσει όλες τις οφειλόμενες άδειες του των παλαιοτέρων ετών και απ’ όσο ξέρω και εσείς γνωρίζετε καλύτερα, σε πολλούς συναδέλφους οφείλονται άδειες δυο και τριών ίσως χρόνων !!! 

Καλό λοιπόν είναι να ζητήσουν οι συνάδελφοι περαιτέρω διευκρινίσεις επί του θέματος από τους συνδικαλιστικούς τους φορείς αλλά και οι υπηρεσίες να ξεκινήσουν τον προγραμματισμό ώστε να δοθούν όλες οι υπόλοιπες άδειες προηγουμένων ετών, διαφορετικά χάνονται σύμφωνα με το νέο Π.Δ.

Να σημειώσω τέλος ότι ήδη κάποιες υπηρεσίες εντόπισαν το πρόβλημα αυτό και παραγραμμάτισαν τις άδειες του προσωπικού ώστε να μην χαθεί ούτε μια μέρα "χρωστούμενης" άδειας των πυροσβεστών.

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777