31 Μαρτίου 2017

BINTEO: Εκπαίδευση βάρδιας 2ου Π.Σ. Θεσσαλονίκης στα Ελληνικά Πετρέλαια (8.3.2017)

Σκοπός της εκπαίδευσης ήταν η εξοικείωση των υπαλλήλων του 2ου ΠΣ με τις πυρκαγιές υγρών καυσίμων με σκοπό την αύξηση της ετοιμότητα και αποτελεσματικότητας στην αντιμετώπισή τους.

Αντικειμενικοί στόχοι ήταν:
* Η εξοικείωση των υπαλλήλων με τις συνθήκες που δημιουργούνται από την εκδήλωση πυρκαγιών υγρών καυσίμων όσον αφορά την θερμική ακτινοβολία
* Η εξάσκηση στην χρήστη του πυροσβεστικού εξοπλισμού και υλικών που διαθέτει ο 2ος ΠΣ για την αντιμετώπιση τέτοιων πυρκαγιών.
* Η εξοικείωση των υπαλλήλων με τις τεχνικές εφαρμογής αφρού πυρόσβεσης.

πληροφορίες από το firefighter.gr

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777