03 Απριλίου 2017

Ίδρυση νέων Πυροσβεστικών Κλιμακίων και αναδιάρθρωση υφιστάμενων, στους αυτοκινητοδρόμους. (ΦΕΚ)

Οι προβλεπόμενες στις Συμφωνίες Πυρόσβεσης Έργου Παραχώρησης κατά βαθμό θέσεις πυροσβεστικών υπαλλήλων στα Πυροσβεστικά Κλιμάκια καλύπτονται εκ της υπάρχουσας οργανικής δύναμης του Πυροσβεστικού Σώματος και η στελέχωση τους γίνεται από την υπηρετούσα δύναμη.

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777