11 Δεκεμβρίου 2009

Ενημέρωση Μελών από την ΠΟΣΠΥΔ 315.

Τα στοιχεία της Θεσσαλονίκης είναι σαν αριθμός ΣΩΣΤΑ.
Έχουμε ενημερώσει από την πρώτη στιγμή με έγγραφο μας (62/2-10-2009) την ΠΟΣΠΥΔ για το ποια μέλη μας δεν το έλαβαν. Ο συνάδελφος από την Δ.Π.Υ.Θ δεν υπηρετεί στον 1ο αλλά στον 3ο Π.Σ. υπάρχει τυπογραφικό λάθος εδώ.

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777