07 Δεκεμβρίου 2009

Γεν. Συνέλευση Σωματείου Θεσσαλίας

Σ.Δ: Η Γ.Σ αυτή είναι η δεύτερη που γίνετε, στην πρώτη που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, δεν υπήρχε απαρτία.

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777