18 Φεβρουαρίου 2010

Απόφαση-σταθμός του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη Mονιμοποίηση των Συμβασιούχων.

Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2010
Το δρόμο για τη δικαίωση χιλιάδων συμβασιούχων ανοίγει ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία έκρινε πως πρέπει να εγκριθούν εντάλματα πληρωμών συμβασιούχων του Δήμου Κρωπίας, οι οποίοι είχαν δικαιωθεί από πολιτικά δικαστήρια.
Ουσιαστικά η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανοίγει το δρόμο ακόμη και για τις μετατροπές συμβάσεων σε αορίστου χρόνου, αφού για πρώτη φορά λαμβάνει υπόψη του τις αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων για τις περιπτώσεις των συμβασιούχων που έμεναν έξω από το Προεδρικό Διάταγμα του 2006.
Μέχρι τώρα το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε πως τα πολιτικά δικαστήρια δεν έχουν αρμοδιότητα να επιλύουν υποθέσεις των συμβασιούχων που δεν καλύπτονταν από το ΠΔ και δεν μπορούν να εγκριθούν τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των συμβασιούχων.
Ακόμα, η Ολομέλεια του ΕΣ δεν είχε δεχθεί αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων που υποχρέωναν τους Δήμους κ.λπ. να απασχολούν συμβασιούχους.
Στην προκειμένη περίπτωση, η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποφάσισε ομόφωνα ότι πρέπει να εγκριθούν τα εντάλματα πληρωμής 34 συμβασιούχων του Δήμου Κρωπίας, οι οποίοι είχαν δικαιωθεί από τα πολιτικά δικαστήρια και είχε εκδοθεί και θετική απόφαση υπέρ τους από την Τριμελή Επιτροπή (Συμμόρφωσης) του Αρείου Πάγου.
Στο Ελεγκτικό Συνέδριο εκκρεμούσε υπόθεση του Δήμου Κρωπίας που αφορούσε συμβασιούχους. Ειδικότερα, από το Τριμελές Συμβούλιο του Αρείου Πάγου επιβλήθηκε χρηματική κύρωση ύψους 155.000 ευρώ στον Δήμο Κρωπίας, καθώς δεν συμμορφώθηκε σε αμετάκλητη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που είχε δικαιώσει 34 συμβασιούχους του εν λόγω Δήμου.
Από το Πρωτοδικείο αναγνωρίστηκε ότι οι 34 διαδοχικά ανανεούμενες συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου συνιστούν συμβάσεις αορίστου χρόνου και υποχρέωσε το Δήμο να αποδέχεται τις υπηρεσίες των «34».
Μετά την απόφαση αυτή, η αρμόδια επίτροπος αρνήθηκε να εγκρίνει τα εντάλματα για την πληρωμή των εργαζομένων. Έτσι, το θέμα έφτασε στο Ελεγκτικό Συνέδριο και το αρμόδιο Τμήμα του κατά πλειοψηφία τάχθηκε υπέρ της νομιμότητας της πληρωμής των εργαζομένων και παρέπεμψε την υπόθεση στην Ολομέλεια για επανεξέταση του όλου ζητήματος.
Στην Ολομέλεια του ΕΣ ο Γενικός Επίτροπος Επικρατείας Γ.Σχοινιωτάκης τάχθηκε υπέρ της αλλαγής της νομολογίας του δικαστηρίου, προκειμένου να μπορούν να πληρώνονται οι συμβασιούχοι του Δημοσίου, των Δήμων και Κοινοτήτων κ.λπ., όταν έχουν δικαιωθεί με τελεσίδικες αποφάσεις από τα πολιτικά δικαστήρια.
Η Ολομέλεια του ΕΣ δεν ανέτρεψε στο σύνολό της την προηγούμενη του 2006 απόφασή της ως προς το ζήτημα της αρμοδιότητας των δικαστηρίων που πρέπει να επιλαμβάνονται επί των υποθέσεων των συμβασιούχων.
Απλώς έκρινε ότι δεν μπορεί να παραβλέψει την απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής του ΑΠ που υποχρέωνε το Δήμο Κρωπίας να συμμορφωθεί προς την απόφαση του Πρωτοδικείου. Και με το σκεπτικό αυτό δικαίωσε τους 34 συμβασιούχους του εν λόγω Δήμου.

ΠΗΓΗ: ΤΟ ΒΗΜΑ

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777