06 Μαρτίου 2010

Γεν. Συνέλευση Σωματείου Αν. Μακεδονίας & Θράκης.

ΑΡ.ΠΡΩΤ : 2
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :26/02/2010

Σας προσκαλούμε στην 9η Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Κυριακή 21-03-2010 στο εργατικό κέντρο της Κομοτηνής και ώρα 10:00 όπου θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβούλιου, αντιπρόσωπων στην Π.Ο.Σ.Π.Υ.Δ και ελεγκτικής επιτροπής με τα εξής θέματα :
1) Ανάγνωση διοικητικού απολογισμού
2) Ανάγνωση εκθέσεως της ελεγκτικής επιτροπής
3) Ανάγνωση οικονομικού απολογισμού 2009 - (ψήφιση)
4) Ανάγνωση οικονομικού προϋπολογισμού 2010 – (ψήφιση)
5) Τροποποίηση καταστατικού σε περίπτωση εργασιακής αποκατάστασης
Α) τροποποίηση του άρθρου 1 (αλλαγή ονομασίας του Σωματείου)
Β) τροποποίηση του άρθρου 3 (ως μέλη μπορούν να παραμείνουν τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη του Σ.Ε.Π.Α.Μ.Θ και όσοι εργάζονται στην αντιμετώπιση καταστολής – αποκατάστασης – πρόληψης δασικών πυρκαγιών - διάσωσης και αντιμετώπισης κάθε είδους φυσικών καταστροφών
Γ) τροποποίηση του άρθρου 18 (αλλαγή ημερομηνίας τακτικών γενικών συνελεύσεων
6) Ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις του εργασιακού μας
διαγραφές μελών (βάση αιτήματος αρκετών μελών του σωματείου μας)
7) Ίδρυση τράπεζας αίματος από εθελοντές μέλη του σωματείου μας και μη
η όποια θα λειτούργει συμφώνα με τα πρότυπα των εθελοντικών συλλόγων αιμοδοσίας και η διαχείριση θα γίνεται από το Δ.Σ του σωματείου μας.
8) Εκλογές για την ανάδειξη διοικητικού συμβούλιο – ελεγκτικής επιτροπής - αντιπρόσωπων στην Πανελλήνια Ομοσπονδία.
Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τις αρχαιρεσίες της 21ης Μαρτίου 2010 να συμπληρώσουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας οποίες μπορούν να παραλάβουν από τον Πρόεδρο ή τον Γραμματέα του Σωματείου να τις συμπληρώσουν και να τις καταθέσουν με τους εξής τρόπους:
1) Με F.A.X στους αριθμούς : 251061130--2551038371
2) Με e-mail στις διευθύνσεις : ipapanast@gmail.com--samakaso@otenet.gr
3) Αυτοπροσώπως στα μέλη του Δ.Σ του Σωματείου μέχρι και την Δευτέρα 15-03-2010 μετά την ημερομηνία αυτήν δεν θα γίνονται δεκτές.
Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εκ των προτέρων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Παπαναστασίου Γιάννης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Διαμαντάκης Αθανάσιος

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777