25 Απριλίου 2010

Επιστολή στο Αρχηγό για Μ.Α.Π.

Μέγαρα, 24 Απριλίου 2010
Αρ. Πρωτ: 189

ΘΕΜΑ: «Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) Συμβασιούχων Πυροσβεστών»
ΣΧΕΤ : η υπ. αριθμ. 23385 οικ. Φ.109.14/ 18-5-2007 Υπουργική Απόφαση (Υ.Α)

Αξιότιμε κύριε Αρχηγέ,

επισήμως στις 1 Απριλίου άρχισε η νέα συμβατική – αντιπυρική περίοδος 2010.
Σύμφωνα με το ως άνω σχετική Υ.Α. η οποία ισχύει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 5 Ιουνίου 2007 και αναφέρετε στα ατομικά εφόδια των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης, πρέπει με την έναρξη της εργασίας μας στις 1 Απριλίου 2010 να μας χορηγηθούν:

1. Στολές εργασίας, μία η οποία χορηγείτε κάθε 2 έτη.
2. Προστατευτικά χειρόκτια (γάντια)1 ζεύγος, τα οποία χορηγούνται κάθε 2 έτη.
3. Φίλτρο μάσκας δασοπυρόσβεσης ένα κατ έτος.
4. Υψηλά υποδήματα 1 ζεύγος, τα οποία χορηγούνται κάθε 2 έτη.
5. Θερινή μπλούζα 1 κατ έτος.

Δυστυχώς είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι δεν θα μας χορηγηθούν φέτος τα Μ.Α.Π, όπως ορίζει η παραπάνω Υ.Α., διότι δεν υπάρχουν τα απαραίτητα κονδύλια.
Σας υπενθυμίζουμε ότι ο ατομικός εξοπλισμός είναι η ασφάλεια του πυροσβέστη στα συμβάντα που καλείτε να επέμβει και δεν νοείται να γίνετε καμία «έκπτωση» σε αυτόν.
Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Χρυσοχοίδης Μ. στην ανοιχτή επικοινωνία με τους υπαλλήλους των σωμάτων ασφαλείας το πεδίο 9 ανέφερε χαρακτηριστικά για τα Μ.Α.Π των πυροσβεστών: «Ο πυροσβέστης διακινδυνεύει τη ζωή του για να σώσει το συνάνθρωπό του. Είναι ανεπίτρεπτο να μην έχει πρόσβαση στον εξοπλισμό που θα του επιτρέψει να φέρει την αποστολή του σε πέρας. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος μαζί σας. Στον τομέα της ασφάλειας δεν γίνονται εκπτώσεις. Θα εξαντλήσω όλα τα περιθώρια βελτίωσης του παρεχόμενου ατομικού εξοπλισμού και διατιθέμενων μέσων.»
Παρ όλα αυτά όμως οι αποθήκες του Πυροσβεστικού Σώματος είναι άδειες, επιπλέον δεν έχει δημοπρατηθεί ή δεν έχει δοθεί σε καμία εταιρία η εντολή για να είναι έτοιμα τα παραπάνω ατομικά εφόδια – Μ.Α.Π. των συμβασιούχων πυροσβεστών στην έναρξη της συμβατικής περιόδου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα Μ.Α.Π που φέρουμε εδώ και 2 χρόνια είναι στην πλειονότητά τους από Δωρεές Ιδιωτών.
Θεωρούμε ότι με την μη χορήγηση των Μ.Α.Π στους συμβασιούχους πυροσβέστες γίνονται «εκπτώσεις» στην ασφάλεια μας πράγμα ανεπίτρεπτο.

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε τι ενέργειες έχετε κάνει προς την κατεύθυνση αυτή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Παπαντώνης Κων/νος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Φαραντάκης Αλέξανδρος

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777