12 Ιουλίου 2010

Εκ νέου Κατασκευή του μητρώου ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ μεταθέσεων

Το μητρώο αμοιβαίων μεταθέσεων που διατηρείται στην ιστοσελίδα της ΠΟΣΠΥΔ κλείνει αισίως τα 3 χρόνια. Λόγω των συνεχών γράψε - σβήσε μέσα σε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, έχει φτάσει σε ένα σημείο όπου πλέον δεν είναι εφικτό να ξεχωρίσει κανείς ποιές εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για αμοιβαία είναι ακόμη ενεργές και ποιές όχι. Ως εκ τούτου αποφασίστηκε η οριστική διαγραφή όλων των παλαιών εγγραφών και η σύσταση του μητρώου εκ νέου.
Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι για αμοιβαία μετάθεση να αποστείλουν ξανά τα στοιχεία τους μέσω της φόρμας επικοινωνίας, με την ένδειξη "Αμοιβαία μετάθεση"

Επισημαίνεται στους ενδιαφερόμενους ότι θα πρέπει να παρέχουν οπωσδήποτε ένα τηλέφωνο επικοινωνίας καθώς και το ονοματεπώνυμό τους, ειδικότητα, σε ποιά Υπηρεσία υπηρετούν και πού ενδιαφέρονται να μετατεθούν.

ΠΗΓΗ: ΠΟΣΠΥΔ

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777