04 Αυγούστου 2010

Ενημέρωση Μελών από την ΠΟΣΠΥΔ

Σ.Δ: Με τα υπ' αριθμ. 463/3-8-2010 και 465/4-8-2010 έγγραφά της η ΠΟΣΠΥΔ προς τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος στο μεν πρώτο ζητά τα εκτός έδρας που ακόμα δεν έχουν βγεί και οι συνάδελφοι παρόλα αυτά δίνουν το παρόν σε όα τα συμβάντα ανά την Χώρα. Με το δεύτερο διαμαρτύρεται στον Αρχηγό για την διγλωσσία που υπάρχει στο ΑΠΣ για την εργασιακή μας αποκατάσταση.
Ο Αρχηγός μας λέει άλλα το πρωί και στις συναντήσεις με τα Υπουργεία οι αξιωματικοί του άλλα !!!
Ή ο Αρχηγός δεν μπορεί να επιβληθεί στους κατωτέρους του ή μας δουλεύουν και οι δύο ψιλό γαζί ως συνήθως.

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777