05 Οκτωβρίου 2010

Οικονομική κρίση και εκσυγχρονισμός στο Πυρ/κό Σώμα

Το Πυροσβεστικό Σώμα όπως όλοι οι φορείς του Δημοσίου πλήττεται απ΄την περικοπή δαπανών.
Σήμερα διαφαίνεται πλέον η επιτακτική ανάγκη αναδιοργάνωσης των Πυρ/κών Υπηρεσιών με αναπροσαρμογή της επιχειρησιακής δράσης σε συνδυασμό κόστους- αποτελεσματικότητας και επιβάλλεται να γίνει επανασχεδιασμός της λειτουργίας των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Κλιμακίων, με καταργήσεις, εποχική λειτουργία, μετακίνηση ή και αναβάθμιση, μετά από επιχειρησιακή αξιολόγηση. (Την περίοδο 1999-2001 ιδρύθηκαν και επανδρώθηκαν πάνω από 110 Πυρ/κά κλιμάκια χωρίς προηγούμενο σχεδιασμό και μελέτη και χωρίς να έχει προβλεφθεί ούτε μια οργανική θέση, με ταυτόχρονη διασπορά μέσων και εξοπλισμού).
Αναπροσαρμογής χρήζει και το νομικό- θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των περισσοτέρων υπηρεσιών του ΠΣ που βασίζεται σε νόμους και ΠΔ. πεντηκονταετίας.
Η προηγούμενη πολιτική ηγεσία (Κος Χρυσοχοίδης) είχε ως σταθερή πολιτική την απαξίωση, τον εμπαιγμό και την αναβλητικότητα για τα προβλήματα του ΠΣ...........

Διαβάστε όλο το άρθρο του Προέδρου της ΕΑΠΣ στο συναδελφικό blog ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

Σ.Δ: Αν δείτε συνάδελφοι ποτέ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ εκσυγχρονισμό του Πυροσβεστικού Σώματος με 4.500 οργανικά κενά και με την απαξίωση που δείχνει το Κράτος στο Σώμα, εμένα να μου τηλεφωνήσετε !!!

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777