17 Οκτωβρίου 2010

Ενημέρωση από άλλο δικηγορικό γραφείο για τον έναν μήνα.

Όπως είχε γράψει η ΠΟΣΠΥΔ σε παλαιότερη ενημέρωση μελών θα μας ενημέρωνε για ένα άλλο δικηγορικό γραφείο ώστε όποιος θέλει να απευθυνθεί σε αυτό για τον έναν χαμένο μήνα.

Παραθέτω την ενημέρωση από το γραφείο αυτό.

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777