26 Νοεμβρίου 2010

«Επισημάνσεις – Ενστάσεις επί του σχεδίου νόμου των Επικουρικών Πυροσβεστών»

Λαγκαδάς, 21 Νοεμβρίου 2010
Αριθ. Πρωτ : 80

Κύριε Πρόεδρε,


όπως πιθανόν να γνωρίζετε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει ετοιμάσει και έχει αποστείλει προς τα συναρμόδια Υπουργεία, όπως έχει ενημερώσει την Ομοσπονδία μας ο Υφυπουργός Προ.Πο κ. Όθωνας, σχέδιο νόμου για «Επικουρικούς Πυροσβέστες» στα πρότυπα του νόμου 2622/1998 για τους συνοριοφύλακες, ούτως ώστε μέσα από αυτό να αποκατασταθεί ένας μεγάλος αριθμός συμβασιούχων πυροσβεστών.
Διαβάζοντας το σχέδιο νόμου το οποίο και σας επισυνάπτουμε μαζί με την αιτιολογική έκθεση, διαπιστώσαμε και έχουμε σοβαρές ενστάσεις για τα εξής:

1. Δεν ορίζονται οργανικές θέσεις επικουρικών πυροσβεστών. Αυτό αυτομάτως σημαίνει ότι αφού δεν υπάρχει οργανική θέση δεν υπάρχει και ειδικότητα.
Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να αναγράφονται οι οργανικές θέσεις ώστε στο μέλλον να μην υπάρχουν κολλήματα, ενώ φρονούμε ότι αυτές δεν πρέπει να είναι λιγότερες των 3.000. Ο λόγος για τον αριθμό αυτόν είναι διότι πιστεύουμε ότι οι συνάδελφοι συμβασιούχοι πυροσβέστες που θα μπορούν, βάση των προσόντων όπως αυτά αναφέρονται στο σχέδιο νόμου, να δηλώσουν συμμετοχή σε διαγωνισμό δεν είναι λιγότεροι από 3.000. Εξάλλου αυτός ο αριθμός δεν θα καλυφθεί άμεσα αλλά μέσω κυρωμένου πίνακα επιτυχόντων σε βάθος 3ετίας (παρ. 4 σχεδίου νόμου).

2. Στην παράγραφο 7 του σχεδίου νόμου αναφέρει ότι «επικουρικοί πυροσβέστες, απόφοιτοι λυκείου, οι οποίοι κατά το χρόνο πρόσληψης τους δεν έχουν υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας τους, μπορούν να ζητήσουν, αντί της ανανέωσης της θητείας τους, να ενταχθούν στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό με τον βαθμό πυροσβέστη» ενώ αναφέρει ότι όλοι οι υπόλοιποι θα παραμείνουν ως επικουρικοί. Θεωρούμε σωστό ότι μετά το πέρας της 5ετίας όλοι οι επικουρικοί πυροσβέστες πρέπει να εντάσσονται στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό.

3. Η νέα ειδικότητα θα έχει την ονομασία «Επικουρικοί Πυροσβέστες». Ετυμολογία της λέξης «επικουρικός = αυτός που χρησιμεύει για επικουρία, ενισχυτικός, βοηθητικός (στρτ.) εφεδρική δύναμη, δευτερεύουσας σημασίας».
Τα κύρια καθήκοντα όπως αυτά αναγράφονται στο σχέδιο νόμου (παρ. 8) είναι αυτά της δασοπυρόσβεσης, δασοπροστασίας και πυρασφάλειας, ενώ χαρακτηριστικά αναφέρετε ότι «επίσης, δύναται να διατίθενται επικουρικά και στην άσκηση των λοιπών καθηκόντων του πυροσβεστικού προσωπικού».
Αυτό από μόνο του αποδεικνύει ότι ΔΕΝ είναι ο πυροσβέστης «επικουρικός» αφού του ανατίθενται καθήκοντα «κύρια» και ειδικά όπως η δασοπυρόσβεση και η πυρασφάλεια.
Πρέπει να επισημανθούν επίσης τα παρακάτω:

α.) Τα δασικά περιπολικά επανδρώνονται κατά 99% μόνο από συμβασιούχους πυροσβέστες.
β.) Τα περιπολικά αυτά είναι εκείνα που 15 ώρες την ημέρα περιπολούν στις περιοχές ευθύνης τους και πρώτα επεμβαίνουν σε συμβάντα και εφόσον εκτιμηθεί η κατάσταση και χρειαστεί ζητούν ενισχύσεις – βοήθεια από τους μόνιμους συναδέλφους.
γ.) Η εκπαίδευση η οποία μας παρέχει η υπηρεσία κάθε χρόνο, το πρόγραμμα της οποίας και σας επισυνάπτουμε, επικεντρώνετε στην πυροσβεστική τέχνη και ειδικότερα στην δασοπυρόσβεση.
δ.) Το «Εγχειρίδιο Κατασβέσεως Πυρκαϊών Δασών» που διδάσκετε στην πυροσβεστική ακαδημία αναφέρει χαρακτηριστικά στην σελ. 26 ότι « η καταστολή μιας δασικής πυρκαϊας είναι μια εξαντλητική και πάρα πολύ δύσκολη εργασία, στην οποία οι ειδικές λεπτομέρειες είναι διαφορετικές ανάλογα με το είδος της πυρκαϊάς, τις συνθήκες του ανέμου που πνέει, την τιμή προώθησης του πυρός, της τοπογραφίας και της συνθέσεως της καιόμενης δασικής ύλης». Ενώ στον «Οδηγό Δασοπροστασία και Δασοπυρόσβεση του Δρ. Γαβριήλ Ξανθόπουλου» που διένειμε το Πυροσβεστικό Σώμα, στην σελ. 50 αναφέρει ότι «οι εμπλεκόμενοι είναι αρχικά όσοι έχουν τη δασοπυρόσβεση ως κύριο επαγγελματικό τους καθήκον»
ε.) Τέλος, ο διαχωρισμός των πυροσβεστών σε επικουρικούς – βοηθητικούς θα δημιουργήσει κλίμα αρνητικό μεταξύ των δύο (επικουρικών και μονίμων).
Συμπερασματικά, από την στιγμή που τα κύρια καθήκοντα της νέας ειδικότητας, όπως αποτυπώνονται στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Προ.Πο., είναι η δασοπροστασία και η δασοπυρόσβεση, από την στιγμή που αυτές αποτελούν ένα ειδικό και ξεχωριστό κομμάτι της πυρόσβεσης, όπως αποδεικνύετε παραπάνω, και σε συνάρτηση με την εκπαίδευση και την πολυετή εμπειρία των συμβασιούχων πυροσβεστών στον τομέα αυτό τους έχει καταστήσει ένα ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό στο αντικείμενο της δασοπυρόσβεσης και δασοπροστασίας.
Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη όλα τα παραπάνω είναι προφανές ότι η ονομασία «επικουρικός πυροσβέστης» δεν ευσταθεί και προτείνουμε αντ’ αυτού τις ονομασίες «Πυροσβέστες Ειδικών Καθηκόντων» ή «Πυροσβέστες Δασών και Πυρασφαλείας» ή «Ειδικοί Πυροσβέστες».

Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο που διαθέσατε για να διαβάσετε τις απόψεις μας.
Παρακαλούμε και εσείς από την πλευρά σας να ασκήσετε κάθε πίεση ώστε το σχέδιο νόμου να κατατεθεί το συντομότερο στην βουλή με τις απαραίτητες βελτιώσεις για να δοθεί το συντομότερο μια οριστική λύση στην εργασιακή μας ομηρία όπως άλλωστε πολλές φορές έχει πει και ο Πρωθυπουργός κ. Παπανδρέου Α. Γεώργιος.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στην διάθεσή σας.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Καστανίδης Γεώργιος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Χρυσανθοπούλου Πελαγία


Σ.Δ: Το παραπάνω έγγραφο είναι το "ποινικά κολάσιμο" έγγραφο μας με τις προτάσεις της Ομοσπονδίας απλά πιο τεκμηριωμένο στα συγκεκριμένα σημεία. Επίσης μαζί εστάλησαν και η δ/γη του Αρχηγείου για την εκπαίδευσή μας καθώς και το έγγραφο του Αρχηγείου που λέει πως να χρησιμοποιούμαστε.
Έχει επιδοθεί στον Πρόεδρο της Βουλής με κοινοποίηση σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και τις κοινοβουλευτικές ομάδες. Επίσης το ίδιο έχει επιδοθεί και στους αρμόδιους και συναρμόδιους Υπουργούς και Υφυπουργούς. Ο κομπλεξισμός μερικών δεν έχει όρια !!!
Δεν θα το αναρτούσα αφού το ανέρτησα στην δημόσια διαβούλευση αλλά συνάδελφοι με ενημέρωσαν ότι κάποιοι άρχισαν οργανωμένο πόλεμο λάσπης εναντίων μας. Η λάσπη στα μούτρα σας !!!

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777