10 Δεκεμβρίου 2010

Εγγραφο του Σωματείου μας προς την ΠΟΣΠΥΔ.

Λαγκαδάς, 10 Δεκεμβρίου 2010
Αριθ. Πρωτ : 92

ΣΧΕΤ: Το υπ΄αριθμ. 176/10-12-2010 έγγραφό σας.

Συνάδελφοι,

στο παραπάνω σχετικό έγγραφο σας για ενημέρωση μελών αναφέρεστε αφήνοντας υπονοούμενα, ότι δεν σας ενημερώσαμε για Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας.
Προφανώς όμως όπως «χάσατε» ή «δεν λάβατε ποτέ» τα έγγραφα που σας στέλνουμε τον τελευταίο καιρό, έτσι και «δεν έχετε λάβει ποτέ» το υπ’ αριθμ. 74/15-11-2010 έγγραφο μας.
Καλό είναι να κοιτάξετε τις λειτουργίες του φαξ της Ομοσπονδίας διότι τον τελευταίο καιρό παρουσιάζει συνεχώς (επιλεκτικά) προβλήματα είτε στον χειρισμό του είτε στην λειτουργία του.
Τέλος δεν μπορούμε να κατανοήσουμε την από μέρους σας εμπάθεια προς το σωματεία μας το τελευταίο διάστημα.
Όπως και να έχει εμείς θα εργαζόμαστε σύμφωνα με τις μέχρι τώρα προτροπές της ΠΟΣΠΥΔ, για να δοθεί λύση στο δίκαιο αίτημά της εργασιακής μας αποκατάστασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Καστανίδης Γεώργιος

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Χρυσανθοπούλου Πελαγία

Σ.Δ: "Όπως η ερυσίβη είναι
χαρακτηριστική ασθένεια του σιταριού,
έτσι και ο φθόνος είναι
αρρώστια που προσβάλει τη
φιλία"
Μέγας Βασίλειος

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777