10 Ιανουαρίου 2011

Συνεργασία μέσω EFFMIS για την Πρόληψη Δασικών Πυρκαγιών.

Τη συνεργασία της Ελλάδας με εννέα ευρωπαϊκές χώρες για την πρόληψη και παρακολούθηση των δασικών πυρκαγιών προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα με τίτλο «European Forest Fire Monitoring using Information Systems - EFFMIS». Η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε τις δύο προηγούμενες μέρες, Δευτέρα 29 και Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2010, στα γραφεία του ΥΠΕΚΑ.
Όπως διευκρινίζεται στη σχετική ανακοίνωση, το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των κρατών που συμμετέχουν και στην ανάπτυξη περιφερειακών σχεδίων δράσης για την αποτελεσματική χρήση των πληροφοριακών συστημάτων στην προστασία των φυσικών πόρων από τις δασικές πυρκαγιές. Ακόμη, διερευνά πώς κάθε περιοχή μπορεί να ευθυγραμμίσει την εθνική της πολιτική με τη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το EFFMIS δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην καθιέρωση μιας πλατφόρμας ανοικτής συνεργασίας μεταξύ κυβερνητικών οργανισμών, επιστημονικών κοινοτήτων και αρμόδιων διαχειριστικών αρχών. Προωθεί τον ανοιχτό διάλογο, τη σύνθεση απόψεων και τη δημιουργία μίας ευρέως αποδεκτής, σε περιφερειακό επίπεδο, πρακτικής και πολιτικής, που επιδιώκει την αυξημένη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής στην αποτελεσματική προστασία των φυσικών πόρων των δασών. Το πρόγραμμα EFFMIS παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ΥΠΕΚΑ στο πλαίσιο της υλοποίησης των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη». Το υπουργείο συμμετέχει στο έργο ως εταίρος κοινοπραξίας, η οποία περιλαμβάνει έντεκα συνεργαζόμενους φορείς από τις χώρες: Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Λιθουανία, Πολωνία, Βουλγαρία και Σλοβενία). Στην κοινοπραξία συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, εξειδικευμένοι φορείς με σημαντική τεχνογνωσία, όπως το Wood & Forest Services Center της Castilla & Leon της Ισπανίας, το San Marco Project Research Centre - University of Rome της Ιταλίας, το Executive Forest Agency της Βουλγαρίας, το Forest Research Institute της Πολωνίας, το Forest Institute της Λιθουανίας και το Slovenian Forestry Institute της Σλοβενίας.
Το έργο συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και χρηματοδοτείται από κοινοτικούς πόρους του προγράμματος INTERREG IVC.

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777