18 Φεβρουαρίου 2011

Δεν θα γίνει την Ερχόμενη Εβδομάδα η Δεύτερη Ανάγνωση

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που αναρτήθηκε στην σελίδα της Βουλής πριν από λίγη ώρα, την ερχόμενη εβδομάδα ΔΕΝ θα γίνει η 2η ΑΝΑΓΝΩΣΗ στο νομοσχέδιο "Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις".

Το πρόγραμμα για την Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης & Δημόσιας Τάξης έχει ως εξής:
ΔΕΥΤΕΡΑ
Ώρα 18.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «Τροποποίηση του ν. 2168/1993, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2008/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 “για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων” και άλλες διατάξεις».
Εισηγητές: Παντελεήμων (Παντελής) Ασπραδάκης και Γρηγόριος Αποστολάκος

ΠΕΜΠΤΗ
1. Ώρα 9.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ θα συνεδριάσει, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
α) Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
«Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σερβίας σχετικά με την συνεργασία για την πρόληψη και την καταπολέμηση του εγκλήματος, και ιδιαίτερα των οργανωμένων μορφών του».
Εισηγητές: Μαρία Κυριακοπούλου και Γρηγόριος Αποστολάκος
β) Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε θέματα ασφάλειας και αστυνομικής συνεργασίας».
Εισηγητές: Μαρία Κυριακοπούλου και Γρηγόριος Αποστολάκος


Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ το πρόγραμμα της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της επόμενης εβδομάδας.

Αν υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή θα σας ενημερώσω.

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777