20 Φεβρουαρίου 2011

Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής στο κανάλι της Βουλής από αύριο.

ΔΕΥΤΕΡΑ 21/02/2011 08:10 - 11:10
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Μαγνητοσκοπημένη μετάδοση (14/2)

Κατηγορία: Κοινοβουλευτικό Έργο
Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
«Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις».

13:55 - 17:00
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Μαγνητοσκοπημένη μετάδοση (15/2)

Κατηγορία: Κοινοβουλευτικό Έργο
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
«Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις»
(2η συνεδρίαση – ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων)

ΤΡΙΤΗ 22/02/2011 08:00 - 12:30
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Μαγνητοσκοπημένη μετάδοση (16/2)
Κατηγορία: Κοινοβουλευτικό Έργο
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
«Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (3η συνεδρίαση).

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777