22 Φεβρουαρίου 2011

Απάντηση του Υπουργού ΠΡΟ-ΠΟ σε ερώτηση του βουλευτή κ. Κουβέλη για τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης

Οι "πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης" θα υποκαταστήσουν σταδιακά το θεσμό του εποχικού πυροσβέστη, όπως πληροφορεί ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Χρήστος Παπουτσής, τον ανεξάρτητο βουλευτή Φώτη Κουβέλη, με έγγραφο του που διαβιβάστηκε στη Βουλή σε απάντηση σχετικής ερώτησης του βουλευτή.
Η πρόνοια για τη δημιουργία ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικού μέσα στο Πυροσβεστικό Σώμα, τους "πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης", έχει περιληφθεί στο νομοσχέδιο "Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις", η ψήφιση του οποίου εκκρεμεί.
Οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης θα έχουν ως κύριο καθήκον τη δασοπυρόσβεση και τη δασοπροστασία. Θα επικουρούν, όμως, παράλληλα το πυροσβεστικό προσωπικό και σε όλα τα λοιπά καθήκοντά του, στην άσκηση των οποίων παρατηρούνται σήμερα αδυναμίες, λόγω των μεγάλων ελλείψεων στο προσωπικό αυτό.
Όπως αναφέρει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη "με τη ρύθμιση αυτή το Πυροσβεστικό Σώμα μπορεί έτσι να καλύψει με επάρκεια πολλές από τις ελλείψεις του, ενώ παράλληλα, θα επιλυθούν πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εποχικοί πυροσβέστες, οι οποίοι έχουν προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στον τομέα της δασοπυρόσβεσης και έχουν αποκτήσει πολύτιμη σχετική εμπειρία".
Η πρόσληψη θα γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια ενώ η σχετική διαδικασία θα διενεργείται υπό τον έλεγχο και την ευθύνη της ανεξάρτητης επιτροπής, στην οποία θα συμμετέχει και εκπρόσωπος του ΑΣΕΠ, αναφέρει επίσης ο κ. Παπουτσής.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σ.Δ: Ο υπουργός στο τέλος της απάντησής του ανέφερε ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ Δ/ΓΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ:
"Κατόπιν των προεκτεθέντων είναι προφανές ότι, την παρούσα χρονική στιγμή, η έκδοση σχετικής πράξης απο τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ διότι επίκειται η συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου, στη Βουλή, με το οποίο θα επιλυθούν πολλά απο τα προβλήματα του εν λόγω προσωπικού".

Τι θέλει να πει ο ποιητής;
Μήπως ότι με την συλλογή των εγγράφων - στοιχείων μας απο το ΑΠΣ έγινε και το "ξεσκαρτάρισμα";
Μήπως ότι θα αρχίσουμε κάπου στα μέσα Μαϊου;
Μήπως ότι δεν θα δουλέψουμε και οι 5.385;
Για να δούμε !!! Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΑΡ ΕΓΓΥΣ όπως λέει και ο Λιακό !!!

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777