25 Φεβρουαρίου 2011

H επιβεβαίωση για την 2η Ανάγνωση.

ΔΕΥΤΕΡΑ

Ώρα 18.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις». (4η συνεδρίαση – β΄ ανάγνωση)
Εισηγητές:
Ευτύχιος Δαμιανάκης και Αθανάσιος Νάκος.


ΠΗΓΗ: ΒΟΥΛΗ

Σ.Δ: Οπως έγραψα και πριν από λίγη ώρα η 2η Ανάγνωση του σχεδίου νόμου θα γίνει την ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ.

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777