31 Μαρτίου 2011

To κ@#@$%χαρτο που έγινε πλέον ΝΟΜΟΣ. ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

N. 3938/31-3-2011 ΦΕΚ 61

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777