30 Απριλίου 2011

Δελτίο Τύπου από την Ομοσπονδία για τα 176 €

Δελτίο Τύπου για 176€

Ολόκληρη την απόφαση μπορείτε να την δείτε στην σελίδα της Ομοσπονδίας, όπως αναφέρεται στο τέλος της ανακοίνωσης.

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777