19 Απριλίου 2011

Απάτη στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας

«Από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας σχηματίσθηκε δικογραφία που αφορά στην έκδοση ψευδών βεβαιώσεων και παράνομη ιδιοποίηση χρηματικών ποσών, πράξεις οι οποίες φέρεται να τελέστηκαν από προσωπικό του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α, κατά το χρονικό διάστημα – τουλάχιστον- από το έτος 2007 έως και το έτος 2009.
Ειδικότερα, τον Οκτώβριο του 2010 σε έλεγχο εκκρεμοτήτων, που διενεργήθηκε στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. λόγω αποχώρησης υπαλλήλου σε συνταξιοδότηση, διαπιστώθηκαν ατασθαλίες στα παραστατικά Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής (Χ.Ε.Π.), που αφορούσαν αποδόσεις χρηματικών ποσών σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης προσωπικού. Οι ατασθαλίες αφορούσαν ανακολουθίες και κενά στην ταξινόμηση των ενταλμάτων και των δικαιολογητικών τους, για τα έτη 2007, 2008, και 2009, ενώ δεν βρέθηκαν και ορισμένα από αυτά.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου υποβλήθηκαν με πρακτικό του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών, η οποία στη συνέχεια παρήγγειλε τη διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων.

Στο πλαίσιο της Προκαταρκτικής Εξέτασης ερευνήθηκε και κατασχέθηκε το απαιτούμενο υλικό και διαπιστώθηκε ότι σε αρκετές περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης προσωπικού, συντάσσονταν, με τη χρήση των ίδιων δικαιολογητικών, περισσότερα του ενός Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής (Χ.Ε.Π.).
Στη συνέχεια, εκταμιεύονταν τα ποσά των Χρηματικών Ενταλμάτων που αφορούσαν την ίδια υπόθεση, εκ των οποίων το ένα αποδιδόταν κανονικά στα δικαιούχα Ασφαλιστικά Ταμεία, τα δε υπόλοιπα (ένα ή περισσότερα) παρακρατούνταν παράνομα.
Σύμφωνα με τους Ειδικούς Πραγματογνώμονες που συνέδραμαν στην έρευνα, στο πλαίσιο της Προκαταρκτικής Εξέτασης, η συνολική ζημιά σε βάρος του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ανέρχεται στο ποσό των 199.350,72 €. Για την ίδια υπόθεση διενεργείται έλεγχος και από Οικονομικούς Επιθεωρητές, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όπου υπάγεται ως ασφαλιστικός φορέας το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
Επιπλέον, ενημερώθηκε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ύποπτες ή ασυνήθιστες συναλλαγές.
Η δικογραφία, που σχηματίσθηκε υποβλήθηκε σήμερα (18-04-2011) στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.»

ΠΗΓΗ:
newsblog

Σ.Δ: Επικουρικό ταμείο μονίμων έστω και προαιρετικά;;;;
Δεν Νομίζω Τάκη....
Μην ξεχνάμε ότι τα σωματεία Θεσσαλονίκης & Θεσσαλίας είχαν αναδείξει πρώτα το θέμα αυτό και ευτυχώς το υιοθετησε και η ομοσπονδία.

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777