16 Απριλίου 2011

Προεδρικό Διάταγμα για την ΝΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ των μοτοσικλετιστών της Ομάδας ΗΦΑΙΣΤΟΣ.

ΠΔ 32/14-4-2011 (ΦΕΚ 82) για Συμβασιούχους Πυροσβέστες, μοτοσυκλετιστές του Π.Σ
Με το Π.Δ 32/14-4-2011 προστίθεται στο Π.Δ 124/2003, το Διάταγμα δηλ. της αρχικής μας πρόσληψης το 2003, μια ακόμα κατηγορία πέραν των υπαρχόντων (μαχίμων, οδηγών, πυροφυκάλων), αυτή του "Οδηγού Υπηρεσιακών Μοτοσικλετών" κατοχυρώνοντας ουσιαστικά τους συναδέλφους που θα αναλάβουν να στελεχώσουν την ΟΜΑΔΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ.

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777