20 Μαΐου 2011

Καθυστερεί η κατανομή των πόρων για τη δασοπροστασία.

"Τρύπιο", για ακόμη μια χρονιά, το σύστημα αντιπυρικής προστασίας των δασών. Όπως προειδοποιεί το WWF Ελλάς, οι υπάρχοντες πόροι δεν έχουν κατανεμηθεί εγκαίρως, η στελέχωση του Πυροσβεστικού Σώματος είναι ελλιπής, το πλαίσιο οργάνωσης στο επίπεδο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) παρουσιάζει ελλείμματα, η δασική έρευνα υστερεί, ενώ η ενημέρωση του κοινού ουσιαστικά απουσιάζει. Και εξειδικεύει:

*
Η θετική προσπάθεια συντονισμού των υπουργείων Περιβάλλοντος και Προστασίας του Πολίτη με τη διοργάνωση διυπουργικής επιτροπής δεν έχει κινήσει ουσιαστικά βήματα προόδου. Παρά την ψήφιση του νόμου για τη μετάταξη των αγροφυλάκων στις δασικές υπηρεσίες, η διαδικασία ενσωμάτωσής τους σε αυτές δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.

- Δεκαπέντε μέρες μετά την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου δεν έχουν ακόμη κατανεμηθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες οι προβλεπόμενοι πόροι, ενώ η χρηματοδότηση της Δασικής Υπηρεσίας για έργα αντιπυρικής προστασίας είναι μειωμένη φέτος κατά 10% σε σχέση με πέρυσι. Οι ΟΤΑ δεν έχουν λάβει ακόμη τα 23 εκατ. ευρώ από τη ΓΓΠΠ για εργασίες αντιπυρικής προστασίας, ενώ, ακόμη κι όταν αυτά διατεθούν, η έλλειψη αξιολόγησης και διαφάνειας υποσκάπτει σοβαρά την αποτελεσματική χρήση τους για δασοπροστασία. Και τα υπάρχοντα κονδύλια, όμως, για έργα αντιπυρικής προστασίας, ύψους 45 εκατ. ευρώ, από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», δεν έχουν απορροφηθεί ακόμη. Οι μόνοι πόροι, εν τέλει, που έχουν εγκριθεί μέχρι στιγμής αφορούν μεταφορές πιστώσεων του έτους 2010 από τον Ειδικό Φορέα Δασών και αθροίζουν περίπου σε 1,5 εκατ. ευρώ.

- Χρόνια προβλήματα και καθυστερήσεις σε νομοθετικές και οργανωτικές πρωτοβουλίες αποτελούν τροχοπέδη για την ουσιαστικότερη συμμετοχή των εθελοντών στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

ΠΗΓΗ: ΑΥΓΗ

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777