30 Μαΐου 2011

Δ/γη του ΑΠΣ για το πως θα γίνονται οι πληρωμές του μισθού μας.

Με την υπ΄αριθ. 22867 οικ.Φ.504.1/24-5-2011 δ/γη του ΑΠΣ προς τις υπηρεσίες αναφέρετε η διαδικασία με την οποία οι υπηρεσίες θα πρέπει να ετοιμάζουν τα έγγραφα μισθοδοσίας μας και θα τα αποστέλλουν στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ).
Οι πάσης φύσεως πληρωμές (μηνιαίες αποδοχές, υπερωριακή απασχόληση, επιδόματα κ.α) θα γίνονται λοιπόν μέσο της ΕΑΠ.
Υποχρέωση της Υπηρεσίας είναι να υποβάλλει με e-mail στην ΕΑΠ στις (5) πρώτες μέρες τους μήνα, προφανώς εργάσιμες, το αρχείο πληρωμών μας ώστε η ΕΑΠ να πιστώσει στον τραπεζικό μας λογαριασμό ΣΤΙΣ 10 του μήνα τον μισθό.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: 10 κάθε μήνα θα πληρωνόμαστε !!!! ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ !!!!
Δεν ανεβάζω την δ/γη για να μην σας κουράζω διότι είναι 5 σελίδες που αφορούν τα γραφεία εποχικών της κάθε υπηρεσίας και τον τρόπο που θα μαζεύουν και θα αποστέλλουν τα στοιχεία μας στην ΕΑΠ και στο ΑΠΣ.
Μπορείτε όμως αν θέλετε να την δείτε σε συναδελφικά blog's.

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777