09 Ιουνίου 2011

Αρτζι Μπούρτζι και Λουλάς !!!

Συνάδελφοι με ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι σωματείο μονίμων του Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ έβγαλε ανακοίνωση η οποία αντιτίθεται στον Ν. 3938/2011 και ζητούν την κατάργηση του όσον αφορά τις παραγράφους 1 και 2 και μιλάνε επίσης για ανειδίκευτο προσωπικό.
ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΤΙ ΓΡΑΦΟΥΝ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΔΥΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ και ΑΝΤΙΓΡΑΦΩ τι λέει ο Νόμος στις παραγράφους ΑΥΤΕΣ:

Άρθρο 15
Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης

"1. Στο Πυροσβεστικό Σώμα συνιστάται ιδιαίτερη κα−
τηγορία προσωπικού, με την ονομασία «Πυροσβέστες
πενταετούς υποχρέωσης», οι οποίοι καταλαμβάνουν επί
θητεία οργανικές θέσεις. Συνιστώνται 4.000 οργανικές
επί θητεία θέσεις πυροσβεστών πενταετούς υποχρέω−
σης με αντίστοιχη μείωση οργανικών θέσεων μονίμων
πυροσβεστών. Ο αριθμός των οργανικών θέσεων πυρο−
σβεστών πενταετούς υποχρέωσης μπορεί να αυξάνεται
ή να μειώνεται με προεδρικό διάταγμα που προτείνεται
από τους Υπουργούς Οικονομικών και Προστασίας του
Πολίτη.
2. Ως Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης προ−
σλαμβάνονται με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου
για πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, Έλληνες πο−
λίτες, με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια), οι
οποίοι έχουν τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου και δεν
έχουν υπερβεί το 29ο έτος της ηλικίας τους. Το 60%
των θέσεων που προκηρύσσονται για την κατηγορία
αυτή καλύπτεται από υποψήφιους οι οποίοι κατέχουν
επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ Κατη−
γορίας και άνω και αν οι θέσεις δεν καλυφθούν από
τους υποψήφιους αυτούς καλύπτονται από τους λοιπούς
υποψήφιους της παρούσας παραγράφου."

Την ανακοίνωση του σωματείο των μονίμων, μπορείτε να την βρείτε στο διαδίκτυο.
Με λίγα λόγια οι συνάδελφοι
ΑΝΤΙΤΊΘΕΝΤΑΙ στο να συμμετάσχουν ΠΟΛΊΤΕΣ σε ΠΙΘΑΝΉ ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ "ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2" και όχι εμείς "ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3", την οποία και ΔΕΝ αναφέρουν, γιατί είναι ανειδίκευτο προσωπικό και δεν έχουν και άδικο.
Εγώ θα πω όμως ότι ΠΡΕΠΕΙ να συμμετάσχουν και οι ΠΟΛΙΤΕΣ για ΠΟΛΛΟΥΣ και ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ που τους ξέρουμε ΟΛΟΙ ΜΑΣ !!!
Δεν καταλαβαίνω λοιπόν που το κακό και έγινε θέμα εκεί που ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ με την ανακοίνωση και δημιουργούνται λάθος εντυπώσεις.
ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΔΙΑΒΑΣΕΙ και ΕΧΕΙ ΜΕΛΕΤΉΣΕΙ ΤΟΝ ΝΟΜΟ τον οποίο μπορείτε να βρείτε ΠΑΝΤΟΥ, θα διαπιστώσετε ότι ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΜΑ και εμείς μόνοι μας πάμε να το δημιουργήσουμε !!!!
Εκτός αν οι συνάδελφοι έκαναν λάθος και έγραψαν άλλη παράγραφο που δεν το πιστεύω ή κάποιοι προσπαθούν να μας φέρουν αντιμέτωπους που πάλι δεν θέλω να το πιστέψω !!!

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777