27 Ιουλίου 2011

Αναψε «πράσινο φως» για 4.000 πυροσβέστες. (αρθρο)

Εκδίδεται από μέρα σε μέρα η προκήρυξη που αφορά 4.000 θέσεις πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, εκ των οποίων 3.400 θα προέρχονται από το μέχρι σήμερα απασχολούμενο εποχικό προσωπικό και 600 θα προέρχονται από ιδιώτες πολίτες κάτω των είκοσι εννέα ετών.
Στην Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αναφέρεται πως η πρόσληψη των 4.000 Πυροσβεστών θα πραγματοποιηθεί μετά την 1-1-2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 Ν. 3938/2011 (Α' 61), με ισάριθμη μείωση των εγκρίσεων των εποχικών Πυροσβεστών για το έτος 2012.

Ως Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου για πενταετή θητεία (η οποία μπορεί να ανανεώνεται), Ελληνες πολίτες, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου και δεν έχουν υπερβεί το 29ο έτος της ηλικίας τους. Από τις 600 θέσεις που αναλογούν σε αυτή την κατηγορία, οι 400 καλύπτονται από υποψήφιους οι οποίοι κατέχουν επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ' Κατηγορίας και άνω.
Οι υπόλοιπες 3.400 θέσεις αντιστοιχούν σε εποχικούς πυροσβέστες, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους και κατέχουν τουλάχιστον απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α'). Για την πρόσληψή τους δεν απαιτείται όριο αναστήματος, ούτε η υποβολή τους σε αθλητικές δοκιμασίες, ενώ για τη διαπίστωση της σωματικής ικανότητας και ψυχικής υγείας τους εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για το μόνιμο εν ενεργεία πυροσβεστικό προσωπικό.

Διαβάστε όλο το άρθρο στην ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Σ.Δ: Πουθενά στην Υ.Α αλλά ούτε και στον Νόμο δεν αναφέρεται ότι η ημερομηνία πρόσληψης είναι η 1/1/2012 αλλά εάν μετρήσετε τις ημερομηνίες που δίνονται από αυτήν (Υ.Α) πιθανότατα να ισχύει.

ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΛΟΙΠΌΝ ΛΙΓΟ ΑΚΟΜΑ.

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777