05 Ιουλίου 2011

Εκτύπωση Καταστάσεων μισθοδοσίας μας για τους μήνες Μαϊο - Ιούνιο, αναδρομικά Μαϊου και επιδόματος αδείας Μαϊου -Ιουνίου

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΚΑΙΡΟΣ ΗΤΑΝ !!!!

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777