06 Σεπτεμβρίου 2011

Δελτίο Τύπου Ε.Υ.Π.Σ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ E.Υ.Π.Σ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ Δ.Ε.Θ.

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777