14 Νοεμβρίου 2011

21.500 υποψήφιοι για 600 θέσεις στην Πυροσβεστική. Θέμα ημερών η έκδοση αποτελεσμάτων ...

Θέμα ημερών είναι η έκδοση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού του Πυροσβεστικού Σώματος για τις 4.000 θέσεις πυροσβεστών πενταετούς θητείας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, υποβλήθηκαν περίπου 27.000 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 5.500 αφορούσαν την κατηγορία των εποχικών.Θέμα ημερών είναι η έκδοση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού του Πυροσβεστικού Σώματος για τις 4.000 θέσεις πυροσβεστών πενταετούς θητείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποβλήθηκαν περίπου 27.000 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 5.500 αφορούσαν την κατηγορία των εποχικών.

Οι υπόλοιποι 21.500 υποψήφιοι διεκδίκησαν τις 600 θέσεις της κατηγορίας πολιτών. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η μοριοδότηση των αιτήσεων και ακολουθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών, πριν τη δημοσίευση
των προσωρινών πινάκων με τους επιτυχόντες.

ΠΗΓΗ: ΕΘΝΟΣ

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777