05 Δεκεμβρίου 2011

Για όσους είχαν προσφύγει δικαστικά στον διαγωνισμό του 2003

Με την απάντηση που αποτυπώνετε στο διπλανό έγγραφο και είχα αναφέρει τον Απρίλιο από το blog φαίνεται ότι πιθανότατα μέσα στον επόμενο χρόνο θα έχουμε τον πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού του 2003 για μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό.

Οι υποψήφιοι που προσέφυγαν τότε, ΕΠΑΝΈΡΧΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ με την απόφαση του ΣτΕ στο χέρι και με τον εντολοδόχο δικηγόρο τους ζητούν να εκτελεστεί η απόφαση από την Διοίκηση (ΑΠΣ) και να προβεί το συντομότερο δυνατό στην σύνταξη των τελικών πινάκων επιτυχόντων, στην δημοσίευση αυτών καθώς και στην κύρωσή τους για την κατάταξη στο Π.Σ του απαιτούμενου αριθμού των επιλαχόντων Ή καθ' υπέρβαση σε επόμενο διαγωνισμό που θα προκηρυχθεί !!!

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777