15 Δεκεμβρίου 2011

Δημοσίευμα για τον διαγωνισμό των Πυροσβεστών 5ετους Υποχρέωσης.

Με τον Ν. 3938/2011 (ΦΕΚ.61Α) συστάθηκαν 4.000 οργανικές επί θητεία θέσεις Πυρ/στών πενταετούς υποχρέωσης με αντίστοιχη (κατάργηση) μείωση οργανικών θέσεων μονίμων Πυρ/στών χωρίς Π.Δ ή άλλα διοικητική πράξη σύμφωνα με τον Ν. 3511/06.
Η μείωση των θέσεων των (Π.Δ ή Υ.Α) που να καθορίζουν σε ποιές Π.Υ. καταργούνται οι θέσεις αυτές και συνιστώνται οι επί θητεία θέσεις.
μονίμων χωρίς να υπάρξουν διοικητικές πράξειςΟ Ν. 3938/11 για τους πολίτες υποψήφιους αναφέρεται σε προσόντα και κωλύματα του Π.Δ. 19/2006 «Κανονισμός κατάταξης Δοκίμων Πυρ/των» (αρθρ. 15 παρ. 7). Στην παρ. 19 του ίδιου άρθρου του ως άνω Νόμου γίνεται υποχρεωτική η εφαρμογή κανονιστικών πράξεων του ισχύουν για τους μόνιμους Πυρ/στες. Στις 28-07-2011 εκδόθηκε η υπ΄αρίθ. 34671 οικ. Φ. 300.2 προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη 4.000 Πυρ/στών πενταετούς υποχρέωσης σε εκτέλεση της υπ΄αρίθ. 12077/15-07-2011 Υ.Α. στην οποία δεν προβλέπεται όπως προβλεπόταν απ΄το Π.Δ. 19/2006 Δημοσίευση Απόφασης Αρχηγού Π.Σ. στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως πόσες ανά κατηγορία θέσεις θα καλυφθούν με γνώμονα το Υπηρεσιακό συμφέρον αλλά και απόφαση κατανομής των θέσεων αυτών. Επίσης δεν υπήρξε απόφαση Υπ. Προ.Πο (σύμφωνα με τον Ν. 3938 άρθρο 15 παρ. 6) μεταφοράς κενούμενων θέσεων εποχικών Πυρ/στών στο Π.Σ. ως θέσεων Πυρ/στών.

Διαβάστε όλο το άρθρο στο BLOKO

Το είδα στα ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΝΕΑ και δεν το σχολιάζω

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777