13 Δεκεμβρίου 2011

ΒΓΗΚΕ η Προκήρυξη για 750 Μόνιμους Πυροσβέστες !!!

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 750 ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777