10 Ιουνίου 2012

Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων.

Στο ΦΕΚ Β' 1346/2012 δημοσιεύθηκε η υπ αριθ 4/2012 Πυρ/κή Διάταξη με την οποία καθορίζονται τα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και καταργείται η 4/1987 Πυρκή Διάταξη (ΦΕΚ Β'724)

Με την παρούσα Διάταξη αίρεται η ασάφεια της 4ης/1987 Π.Δ. ως προς τα εύφλεκτα υλικά ή αντικείμενα.

Προβλέπεται η αποψίλωση και η απομάκρυνση των ξερών χόρτων (και απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελλειμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων) και όχι μόνο η αποψίλωση ξερών χόρτων που προβλεπόταν μέχρι τώρα.

Απεμπλεκονται οι Υπηρεσίες του Σώματος από την εξέταση καταγγελιών σχετικών με ακαθάριστα από ξερά χόρτα οικόπεδα, ακάλυπτους χώρους με εγκαταλελλειμέναοχήματα κλπ, που σε αρκετές περιπτώσεις τα στοιχεία των υπόχρεων καθαρισμού δεν ήταν δυνατόν να εξακριβωθούν.

Ασκούνται οι Ποινικές κυρώσεις του άρθρου 433 ΠΚ από τις Υπηρεσίες του Σώματος κατόπιν έγγραφης ενημερωσης από την Δημοτική Αρχή, καθώς και στις περιπτώσεις ανάμματος φωτιάς, απόρριψης αναμμένων τσιγάρων, σπίρτων και άλλων υλών κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου

Διαβάστε το ΦΕΚ Β' 1346/2012 (Πυρ/κή Διάταξη 4/2012)

Αναδημοσίευση απο την σελίδα της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777