18 Ιουνίου 2012

Ωράρια Απασχόλησης Συμβασιούχων Πυροσβεστών (δ/γη)

Ωράρια απασχόλησης Συμβασιούχων Πυροσβεστών.

Σ.Δ: Όπως διαπιστώνετε ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ακόμα ώρες για Νυχτερινά, Εκτός Έδρας, Υπερωρίες Κυριακές και Εξαιρέσιμα, οπότε μεγάλη προσοχή συνάδελφοι να τηρείτε το ωράριο σας.

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777