02 Ιουνίου 2012

Αξιολόγηση της Φυσικής Κατάστασης Δασοπυροσβεστών.

Αξιολόγηση της Φυσικής Κατάστασης Δασοπυροσβεστών.
Το ενδιαφέρον άρθρο αναδημοσίευση είναι από το περιοδικό του Πυροσβεστικού Σώματος ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777