22 Ιουλίου 2012

Η διαδικασία των εκτός έδρας Συμβασιούχων και Πενταετών Πυροσβεστών. (δ/γη)

Η παραπάνω διαδικασία είναι όπως αυτή που ακολουθείτε για το μόνιμο προσωπικό.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, τις οποίες σας παρέθεσα και σε προηγούμενη ανάρτηση, αυτά ανέρχονται στα 13 για τους Συμβασιούχους Πυροσβέστες για τους 4.5 μήνες εργασίας και στα 32 για τους Πενταετείς Πυροσβέστες μέχρι τέλος του έτους.

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777