01 Φεβρουαρίου 2013

Ασφαλής Επέμβαση σε Συμβάντα όπου εμπλέκονται Φωτοβολταϊκά (Φ/Β).

"Λόγω της ολοένα αυξανόμενης χρήσης φωτοβολταϊκών η υπηρεσία μας (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ) μπορεί αν κληθεί να επιχειρήσει σε σε κτίρια και κατασκευές που είναι τοποθετημένα Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Φ/Β)".

Αυτές είναι οι οδηγίες του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος προς τους Πυροσβέστες για το πως θα διενεργήσουν μια ασφαλή επέμβαση σε συμβάντα που εμπλέκονται φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα παραγωγής ενέργειας.

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777