23 Φεβρουαρίου 2013

Παράθυρο ιδιωτικοποίησης η αναδιάρθρωση της Πυροσβεστικής. (;)


Θυμάται, αλήθεια, κανείς τα πρώτα λόγια του υπουργού Δημόσιας Τάξης, Ν. Δένδια, τον περασμένο Ιούλιο, όταν είχε συμπληρώσει λίγες μόλις ημέρες στην υπουργική καρέκλα;

Τότε ο υπουργός, εκτός από την παραδοχή τού μνημονιακού αντίκτυπου στις υπηρεσίες της Πυροσβεστικής, είχε μιλήσει για "υπερβολικά επαγγελματική" και κατ' επέκταση ακριβή Πυροσβεστική. 
Είχε αναφερθεί σε υπηρεσίες που παρέχει η Πυροσβεστική χωρίς να αμείβεται γι' αυτές, όπως απεγκλωβισμούς πολιτών από ανελκυστήρες, προϊδεάζοντας έτσι είτε για νέες περικοπές για την Πυροσβεστική, είτε για νέες πολιτικές "ιδιωτικοποίησης" ορισμένων τομέων όπου δραστηριοποιείται η Πυροσβεστική, αποκαλύπτοντας ουσιαστικά πως, στις μνημονιακές μέρες που ζούμε, δεν αποκλείεται να δούμε σύντομα και... κάποιον τιμοκατάλογο υπηρεσιών.

Πώληση υπηρεσιών ή έμμεση ιδιωτικοποίηση;
Οι πυροσβέστες σίγουρα θυμούνται τα παραπάνω και το σχέδιο νόμου για την αναδιοργάνωση της πυροσβεστικής που τέθηκε στην αρχή του μήνα για διαβούλευση μέσω του opengov.gr σίγουρα μας τα θυμίζει.

Αυτός λοιπόν ο τιμοκατάλογος μπορεί να γίνει εφικτός, όπως προκύπτει από τις παραγράφους η και θ του άρθρου 18 του σχεδίου νόμου του υπουργείου Δημόσιας Τάξης περί αναδιάρθρωσης της Πυροσβεστικής.
Σε αυτές προβλέπεται: η σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών πυροπροστασίας και πυροσβεστικής συνεργασίας με φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ερευνητικά ή άλλα ινστιτούτα, με φορείς, εταιρείες και οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και τη σύναψη προγραμματικών συμφωνιών με αυτούς και η επιβολή προστίμων ή άλλων διοικητικών ποινών σε όσους επιβαρύνουν την υπηρεσία, με την ειδοποίηση και επέμβαση των υπηρεσιών του σε περιστατικά που οφείλονται σε δόλο ή βαριά αμέλεια ή μη τήρηση των σχετικών διατάξεων ασφαλείας, ιδίως για ζητήματα πυροπροστασίας και συντήρησης ανελκυστήρων, καθώς και σε όσους για οποιοδήποτε λόγο παρακωλύουν ή δυσχεραίνουν αναίτια το πυροσβεστικό έργο. Η διαδικασία βεβαίωσης των ανωτέρω πράξεων και το είδος της διοικητικής ποινής που επιβάλλεται καθορίζεται με απόφαση του υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ενώ το ύψος του προστίμου που αναλογεί καθορίζεται με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
Η πρόβλεψη για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών πυροσπροστασίας και πυροσβεστικής, εκτός από πιθανή πώληση υπηρεσιών σε άλλους φορείς, ακόμα και του Δημοσίου (!) όπως υπονοείται, προκαλεί και μια επιπλέον ανησυχία, καθώς δεν διευκρινίζεται αν με τη σύμβαση αυτή θα επιτρέπεται η μίσθωση υπηρεσιών από την ίδια την πυροσβεστική. Αν κανείς σκεφτεί ότι ο ίδιος ο υπουργός το περασμένο καλοκαίρι είχε παραδεχτεί ότι η πυροσβεστική δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα δύο μεγάλες φωτιές καθώς και τα προβλήματα και τις περικοπές που έχει φέρει το Μνημόνιο στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, είναι εύλογη η ανησυχία αν τελικά τα κενά που δημιουργεί το Μνημόνιο θα έρθει ο ιδιώτης να τα καλύψει, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει.

Η παράγραφος αυτή δε, σε συνδυασμό με το άρθρο 20 που δίνει τη δυνατότητα ίδρυσης Δημοτικών Πυροσβεστικών Σταθμών κατόπιν υπουργικής απόφασης μετά από πρόταση του αρμόδιου δημάρχου και σύμφωνη γνώμη του αρχηγού του Π.Σ., εκεί όπου δεν υφίσταται επαγγελματική ή εθελοντική πυροσβεστική υπηρεσία ή κλιμάκιο, εντείνει τις ανησυχίες των πυροσβεστών για την είσοδο ιδιωτών στο πυροσβεστικό έργο, δεδομένης και της κακής οικονομικής κατάστασης των δήμων που θα πρέπει να καλύπτουν το κόστος των δημοτικών σταθμών.
Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί πως με το άρθρο 22 δίνεται οικονομική αυτοτέλεια στην Πυροσβεστική Ακαδημία και η δυνατότητα να παρέχει εκπαίδευση μετά του αναλόγου αντιτίμου σε ιδιώτες, ενώ από την ίδια θα βγαίνουν και οι ανάλογες πιστοποιήσεις για τους ιδιώτες.

Επιπλέον, η επιβολή των προστίμων, όπως προβλέπεται, μπορεί να σημαίνει πλαγίως την τιμοκαταλόγηση υπηρεσιών επικαλούμενη μη τήρηση διατάξεως ασφαλείας. Κάπως έτσι δηλαδή οι απεγκλωβισμοί από ασανσέρ, που από την πρώτη στιγμή πρόσεξε ο υπουργός, δεν θα γίνονται δωρεάν, με την επίκληση κακής συντήρησης.

ΠΗΓΗ: ΑΥΓΗ 

Σ.Δ: Σε ανάρτησή μου όταν βγήκε το σχέδιο νόμου είχα γράψει ότι εύχομαι αυτή η αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος να μας βγει σε καλό, τώρα και με όλα αυτά που είδαμε στην δημόσια διαβούλευση αυτό που έχω να πω είναι ότι, το μέλλον του Σώματος και όσων εργάζονται σε αυτό είναι δυσοίωνο !!!!

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777